Van Bommel Fysiotherapie

Naam: Josca van Bommel, Chery van Leeuwen,
en Paula de Zoete, Marijke Pronk

Reguliere fysiotherapie (ook aan huis), sportfysiotherapie, lymfdrainage, bekkenbodemtherapie, Medical Taping, McConell, shockwave, DAMtherapie, Mulligan.

Adres:
Jan van Polanenstraat 14
2681 GZ Monster
Tel. 0174-248906 .............Route


josca@caiway.nl
of

fysio-vanbommel@zorgsamenwerking-monster.nl