Fysio Haayen

Naam: Cornelieke Haayen-Sjerp en Rosalie den Hoedt en Sophie Stam
Reguliere fysiotherapie (ook aan huis), begeleiding en revalidatie, psycho- somatische benadering : Hyperventilatie, ontspannings- en ademhalingstraining waaronder ook bij palliatieve zorg , Mc.Connell taping en Medical Taping,R. den Hoedt aangesloten bij Parkisonnet Nederland en tevens S. Stam naast fysiotherapeute ook bewegingsagoog.

Adres:
Molenstraat 97 A
2681 BP Monster
Tel. 0174-248100 .....Route


info@fysiohaayen.nl

www.fysiohaayen.nl