In de gemeente Monster, Westland,
is al jaren een groep paramedici actief die
samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.
Per 2011 is dit officieel en zal ook, waar nodig,
aan verzekeringen deze samenwerking worden gemeld.
De groep heet: Zorg Samenwerking Monster (ZSM)
De samenwerking heeft als doel de cliënten een zo optimaal mogelijke therapie te bieden voor het op dat moment aanwezige probleem, eventueel in samenwerking en/of overleg
met een van de collega’s van deze groep.
Hierdoor ontstaat ook een betere bewaking
van de kwaliteit van de zorg.